અછબડાં

અછબડાં અત્યંત ચેપી અને વાઈરલ ચેપ ફેલાવતો રોગ છે.એક નાનું વારીઝેલ્લા જોસ્ટર વાઈરસ(વીઝેડવી)ના કારણે થાય છે.અછબડાં ખાસ કરીને ૧૦ વર્ષથી ઓછી ઉમરના બાળકોને થાય છે,તેમ છતાં મોટી ઉમરના લોકોને પણ અસર કરે છે.આ રોગ પુખ્તોને ગંભીર રીતે થઇ શકે છે.પીલિયોમોર્ફિક ફોલ્લીઓના વિસ્ફોટ થવાના જુદાં જુદાં કારણો છે જેમ કે ખંજવાળ,થાક લાગવો ઉપરાંત તાવ આવવો આદિનો સમાવેશ થાય છે. 

 સંદર્ભો :

www.cdc.gov

www.unicef.org

www.cdc.gov

www.nhs.uk

 


આ મોડ્યુલ ૨૧મી ૨૦૧૪ના રોજ રાષ્ટ્રીય રોગ નિયંત્રણ સેન્ટરના ડો.પ્રદિપ ખાંસોબિસ દ્વારા પ્રમાણિત કરવામાં આવ્યું છે.

તેમાં આ લક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે :

 • સૌ પ્રથમ શરીર પર ફોલ્લીઓ હાથ,પગ અને ચહેરા પર થાય છે અને પછી તેમાંથી ચાંઠા દેખાય છે
 • ખંજવાળ આવવી
 • અચાનક હળવાથી મધ્યમ તાવ આવવો  
 • પીઠનો દુ:ખાવો થવો
 • માથાનો દુખાવો થવો
 • ભૂખ મરી જવી
 • જીવ અસ્વસ્થ થવો (બેચેની લાગવી)

સંદર્ભ :www.cdc.gov

 

અછબડાંનો રોગ ચેપી વ્યક્તિ પાસેથી બિન ચેપી વ્યક્તિમાં ફેલાય તેવો (સંક્રામક રોગ) છે.  ચેપી વ્યક્તિની ઉધરસ આવવાથી અને છીંક આવવાના માધ્યમ વડે ચેપના વાઈરસ ફેલાય છે. અછબડાંનો રોગ ચામડીને સ્પર્શ કરવાથી અને તેના વાઈરસ કણોના લીધે પણ ફેલાય શકે છે.

ખાસ કરીને ચેપગ્રસ્ત વ્યક્તિને રોગના સંપર્કમાં આવ્યાના ૧૦-૨૧ દિવસ પછી લક્ષણો દેખાય છે.તેને ગરમીનો સમયગાળો પણ કહી શકાય છે.

 

સંદર્ભ:www.cdc.gov

 

અછબડાંના રોગના લક્ષણોનું શાસ્ત્રીય ઢબે નિદાન કરી શકાય છે.તેમ છતાં,પ્રયોગશાળામાં સુક્ષ્મ પરિક્ષણ કરીને તેના નિદાનનું સમર્થન કરી શકાય છે.

સંદર્ભ: www.nhs.uk

અછબડાં વખતે ખંજવાળમાં રાહત મેળવવા માટે કેલેમાઈન ક્રીમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.ચામડીનો ચેપ ફેલાતો અટકાવવા માટે ફોલ્લીઓને ખંજવાળવા માટે નખના આકારને નાના કરી લેવા જોઈએ.

 • દુઃખાવામાં રાહત આપતી દવાઓ જેમ કે પેરાસીટામોલ અને આઈબ્રુપ્રોફેન લેવી જોઈએ.
 • એન્ટી વાઈરલ દવાઓ ફક્ત ગંભીર કિસ્સામાં જ આપવી જોઈએ અથવા ડોકટર દ્વારા જણાવવામાં આવે તો આપવી જોઈએ.
 • દર્દીને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રવાહી લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

સંદર્ભો:

www.nhs.uk

www.cdc.gov
 

 

રસીકરણ એ અછબડાંને અટકાવવા માટે સૌથી સુરક્ષિત ઉપાય છે.તે ૧૩ વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને આપવામાં આવે છે.પ્રથમ ડોઝ ૧૨-૧૫ મહિનાના સમય વચ્ચે આપવામાં આવે છે અને બીજો ડોઝ ૪-૬ વર્ષની વચ્ચે આપવામાં આવે છે.

રસીકરણ માટે ભારતીય બાળ નિષ્ણાત સંઘ (આઈએપી) દ્વારા સૂચિત કરેલી મુકાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.તેમ છતાં તેનું વિતરણ  સાર્વજનિક આરોગ્ય પદ્ધતિ દ્વારા આપવામાં આવતું નથી.  

 સંદર્ભો:

www.cdc.gov

www.unicef.org

www.vaccineindia.org

 • PUBLISHED DATE : Nov 23, 2015
 • PUBLISHED BY : Zahid
 • CREATED / VALIDATED BY : Jitendra Makwana
 • LAST UPDATED ON : Nov 23, 2015

Discussion

Write your comments

This question is for preventing automated spam submissions
The content on this page has been supervised by the Nodal Officer, Project Director and Assistant Director (Medical) of Centre for Health Informatics. Relevant references are cited on each page.